Certov.eu
Najčistejší vzduch Slovenskej a Českej republiky
  • Facebook
  • Twitter
Rezervácia ubytovania Kalendar akcii Otvaracie hodiny

Európska únia

 

 

 

 

NÁZOV REALIZOVANÉHO PROJEKTU


Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti Horského hotela*** Šamo

K dnešnému dni je projekt pod názvom

Wellness & Spa Hotel Čertov ***


MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU


Lazy pod Makytou 1115, 020 55 Lazy pod Makytou, Slovenská republika


NÁZOV A SÍDLO PRIJÍMATEĽA


Šamo Aktiv,s.r.o., Lazy pod Makytou 1115, 020 55, Slovenská republika


ČASOVÝ ROZSAH REALIZÁCIE PROJEKTU


Začiatok realizácie: 10/2009
Ukončenie realizácie: 10/2012


VÝŠKA POSKYTNUTÉHO PRÍSPEVKU


1.752.206,53 EUR


STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

 

Chata Šamo v obci Lazy pod Makytou, časť Čertov sa pred rekonštrukciou nachádzala v stave, ktorého dôsledkom bol veľmi nízky dopyt po poskytovaných službách. Prevádzka rekreačného zariadenia nebola konkurencieschopná predovšetkým vzhľadom na technickú zaostalosť a úzky rozsah poskytovaných služieb. Oblasť Čertova je vyhláseným rekreačným územím s možnosťou celoročnej rekreácie s akcentom na zimné športy.

Realizáciou projektu sa nepochybne dosiahla vyššia kvalitatívna úroveň poskytovaných služieb, podstatne sa rozšírila ponuka služieb, ktorú považujeme za komplexnú nielen z pohľadu celoročného využitia hotela, ku ktorej prispieva i atraktivita lokality Čertov, ktorá sa nachádza v CHKO Kysuce v blízkosti Moravy, resp. Beskydy. Hotel, bezprostredne po skončení realizácie projektu premenovaný na Wellness & Spa Hotel Čertov *** a poskytuje v súčasnosti celoročné využitie, športovo-relaxačné pobyty vysokého komfortu a kvality služieb, ktoré vychádzajú z požiadaviek klientov a hostí hotela.

Realizáciou projektu boli vytvorené podmienky pre oddych a rekreáciu turistov, bolo vybudované nové wellness centrum so saunovým a bazénovým svetom, športoviská a s komfortným ubytovaním. Hotel je určený pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií, ako aj pre špecializované skupiny športových a záujmových klubov, či pre firemné podujatia a semináre.

Novozrekonštruovaný hotel Wellness & Spa Hotel Čertov *** sa stáva konkurencieschopným zariadením nie len v okolí púchovskej doliny, ale aj smerom na Českú republiku, Poľsko.

 

OPERAČNÝ PROGRAM


Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 

http://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/programove-obdobie-2007-2013/op-kahr/


http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

 

RIADIACI ORGÁN


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
www.economy.gov.sk

 

Súvisiace informácie:

 

  TABUĽA